LOURDES 2014

LOURDESBEDEVAART  KWB-FEMMA VAN 17 TOT 23 JULI 

De dag waar we reeds lang naar uitkeken was er dan: donderdag 17 juli. Iedereen was er ook tijdig om 5.30 uur op post en de bus kon tijdig vertrekken. Er stond ons nog een busreis te wachten door West-Vlaanderen naar Lille-Europe, maar alles verliep vlot en stipt. Dan spoorden we met de TGV van Lille- Europe tot Bordeaux, waar we terug verder reisden tot Lourdes met de bus. We kwamen net aan voor het avondmaal, om 19u, in ons hotel Métropole. Na het avondmaal verliep de kamerverdeling heel vlot, dus nog eventjes tijd om ons wat te verfrissen. De eerste groet aan de grot gebeurde per hotel, dus ook met de mensen van Poperinge, de anderen kwamen later wegens een ongeval met de TGV. Terug thuiskomen bij Maria, haar aankijken, de rots aanraken, het doet je toch iets. Ja, we waren terug thuis. Het was een warme, drukke eerste dag. 

Met enkelen zijn we in de voetsporen van Bernadette getreden met een bezoek aan het kerkhof, het cachot, de parochiekerk en het geboortehuis. De openingsviering voorafgegaan door de openingsprocessie kreeg als thema “Ga (samen) naar de bron”. Een stemmige viering met het verhaal van Jezus en een Samaritaanse vrouw, een aangrijpende getuigenis en een even aangrijpende bezinningstekst. De verzoeningsviering met als thema “In de handen van de pottenbakker” met het verhoor van Bernadette door Jacomet raakte velen onder ons We werden uitgenodigd tot een gezamenlijk gebaar. Aansluitend was er de kruisweg met als thema “ De weg van de man die wou doorgaan “. We mochten vooreerst een steentje ontvangen en neerleggen bij de statie welke ons het meeste raakte. Bij het verlaten mochten we een stukje brood afbreken en het op onze beurt doorgeven aan iemand die je bijzonder in je hart droeg. Na de middag kwamen de fietsers aan, een heel mooi moment, een ganse groep bedevaarders stonden hen op te wachten en applaudisseerden. ± 1250 km, 23 mannen en vrouwen, met de fiets naar Lourdes, ze vormden één hechte groep met elkaar. De zaterdagavondviering kreeg als thema “Wat heb ik van mijn leven gemaakt”, met stemmige, aangrijpende teksten. De zangavond was een overweldigend succes met Nikolaas voor zang en gitaar. We maakten ambiance en zongen uit volle borst. 

De uitstapdag naar “Cirque de Troumouse” en  “Cirque de Gavarnie” was geslaagd. Wat een prachtige natuur in de Pyreneeën. Het weer was wat minder maar toch hebben we er met z’n allen van genoten. De lichtprocessie, het licht kwam niet ten volle over wegens de overvloedige regen. Ja, kan gebeuren.

Op de nationale feestdag was er de nationale viering in de Pius X basiliek, aangeboden door het domein voor alle aanwezige Belgen in Lourdes. De bisschop van Namen ging de viering voor bijgestaan door de Belgische priesters. Ter afsluiting zongen we met z’n 10 000 aanwezigen “Het Belgisch volkslied”.  Het bezinningsgesprek begon met een reportage over een Palestijnse Christen en Israëlisch staatsburger Elias Chacour. Daarna de wandeling naar Bartrés en een bezoek aan het Oekraïnisch kerkje van Lourdes. Je kon de dag afsluiten met de film “Je m’apelle Bernadette”.

Voor de vroege vogels was er ’s anderendaags de eucharistieviering aan de grot, in alle eenvoud en rust bij het ontwaken van Lourdes. Een bezoek aan de markt waar allerlei koopwaar werd aangeboden. De zendingsviering in Cité Saint-Pierre had als thema “ Groot is de wereld maar klein zijn de voeten”. Een moment van zang en bezinning als slot van de bedevaart. Er werd ons ook nog een aandenken en een drankje aangeboden. Het werd een emotioneel moment bij het afscheid per hotel van de grot en Maria.’s Avonds is afscheid genomen van de groep in het hotel en wees gerust het was een mooi afscheid.

We hebben samen Lourdes meegemaakt met Poperinge en Veltem-Beisem, met fijne mensen. We waren samen aan de bron, samen in Lourdes, iedereen heeft een mooie bedevaart gehad, hopelijk met heel veel mooie herinneringen die nog lang mogen bijblijven.

Dank U wel aan iedereen, waar je ook woont binnen onze federatie Damme en dat je gekozen hebt voor de bedevaart van KWB en Femma !


Subpagina''s (1): Lourdes 2011