E.H.Blancke                        E.H. De Cuypere                                    Sinterklaas Fernand Bottelier                                               


Dit is zowat KWB Sijsele in een notendop

KWB is eigenlijk in Sijsele opgestart onder leiding van voorzitter Aaron Depickere en proost E.H Desrumeaux die
kort nadien werd overgeplaatst en opgevolgd door E.H.Schotte. Er werden toen 22 leden geteld en er was 46 Bfr. in kas.
Maar het ledenaantal bleef groeien want in 1947 trokken reeds 50 leden naar het nationaal Congres in
Brussel en de studiedag in Brugge.

Het jaar daarop , in ’48, werd de eerste KWB vlag ingewijd in Sijsele met een heus volksfeest afgesloten met een
voetbalmatch KWB Sijsele – KWB St. Gilles. In 1949 kwam E.H. Blancke als proost
en er was voor het eerst sprake van een ontspanningscomité waarvan Camiel Van de Velde 
de eerste voorzitter werd. In het jaar 1951 werd het 100ste lid gevierd.

In de vijftiger jaren werd door dezelfde Camiel Vandevelde de
Lourdesspaardienst opgericht en in 1958 kwam de eerste
Lourdesbedevaart tot stand. Vanaf toen tot heden ten dage staan wij
bekend voor een goede Lourdeswerking. Er werd naar Lourdes gereisd met autocar, vliegtuig en trein.

In ditzelfde jaar ‘58 werd uiteraard een bezoek gebracht aan de expo en kwamen reeds de eerste contacten om samen
te werken met KAV. Vanaf ’59 kwam E.H. De Cuypere en toen telde men 168 leden en waren 26 wijkmeesters.

In de jaren ’60 werden vooral de ontspanningsavonden en bedevaarten
naar Lourdes opgevolgd met Omer Dewispelaere als voortrekker.
Hij heeft heel veeL jaren met succes de bedevaarten opgevolgd, tot de KWB-KAV Lourdesbedevaart van 1986
en de fakkel doorgegeven in 1989.

Ook kwam telkenjare Sinterklaas langs op zijn feestdag later is dit
uitgegroeid tot Sinterklaasbezoeken aan huis. Bij deze activiteit is heel wat
inzet vertoond door Fernand Bottelier, hij maakte heel veel kinderen van KWB- gezinnen
maar ook anderen gelukkig, 50 jaar lang. Fernand bedankt, je deed het met hart en ziel.

In het jaar ’82 kwam de eerste kookcursus “koken voor mannen” en dus vieren wij in 2007
de 25ste uitgave met dezelfde lesgever Dirk Beschuyt, dezelfde verantwoordelijken André en Achiel .
Een activiteit waar veel komt bij kijken en 25 jaar met dezelfde mensen. Dit is inzet in KWB.

Eind jaren ‘80 begin ’90 werden nogal wat volley - en voetbaltornooien afgewerkt
tegen verschillende ploegen uit de streek.

Ook heel wat dagreizen met de autocar, van de Ardennen tot zelfs Nederland en Frankrijk,
en er werd veel gezien en plezier gemaakt. Je kon toen ook heel wat
opsteken uit de tal van bezoeken die werden afgelegd van suikerbietenfabriek tot kerncentrale.

De samenwerking met KAV bleef, en die is er nog altijd, want die is er nodig.
Zoals zwemmen, dansen maar vooral de kindernamiddagen. Met een ganse ploeg
wordt soms gezocht met wat de kinderen een ganse namiddag bezig te houden en
het lukt, nog altijd een succes.

Wij moeten mee met onze tijd, daar was de cursus het begin van de computer.
Hoe ga je nu om met zo’n ding. Het begon van niets, o, tot …
Fietsen, wandelen, fietstochten, wandeltochten, avondfietstochten, dagfiets-
tochten, zelfs naar het buitenland, Nederland.

Op 2 juni 1996 vierden we 50 jaar KWB, in tien jaar tijd is zoveel
gebeurd en KWB bouwde verder.

Ook aan de jongeren werd gedacht met cursus rijbewijs. Een deskundig
leraar legt alle knepen van het autorijden en het rijexamen uit.

Toen kwam het jaar 2000, je weet nog wel, er ging zoveel gebeuren. Ja, inderdaad.
KWB kwam op de idee om een eindejaarsfeest te organiseren. Feest vieren dicht bij huis,
met mensen uit eigen streek, dit moet toch gezellig zijn. Inderdaad het was een schot in de roos.
Toen kwam ook de idee van KWB om verbondelijk op te starten met wandelcriteriums.
Wandelingen werden wekelijks opgericht overal in West-Vlaanderen.

Zo gebeurt dit nog altijd en kwam men op de idee het ook te doen met het mountainbike en
dit is nog altijd een topper van formaat.